anananasayfaa_edited.jpg
leaves1.png
kontrol sys.png
yüksek_kçıkış.png
microscope1.png
HID_İKON_RE.png
petri-dish_1.png

SPECTBEE 

SPECTBEE, gelişmiş üretim olanaklarına ve çok geniş ürün yelpazesine sahip Bahar Aydınlatma'nın 2017 yılından beri AR&GE ve Tasarım süreçlerini yürüttüğü yetiştirme armatürlerine ismini veren yeni markasıdır. 

Modern Seralar, Doku Kültürü Tesisleri, Bilimsel Yetiştirme Ortamları, Kapalı Yetiştirme Ortamları için yetiştirme armatürlerinin tasarım ve imalatını gerçekleştirmektedir. Gelişmiş radyometrik ve fotometrik test imkanları sayesinde özellikle kapalı yetiştirme ortamlarında ihtiyaca yönelik nitelik ve nicelikteki ürünler firma bünyesinde geliştirilme ve üretilmektedir. Ürünlerin tasarım, üretim ve test süreçleri 32 yıllık firmanın Ankara’da bulunan 16.500 m2’lik modern üretim tesislerinde gerçekleştirilmektedir.

 

Konvansiyonel sera yapılarından en gelişmiş bilimsel tesislere kadar birçok farklı tesisin ihtiyaçlarına yönelik tasarım ve projelendirme hizmetleri konusunda teknoloji ve mühendislik partnerleri ile birlikte ileri tasarım ve mühendislik desteği sunmaktadır.

SPECTBEE bir BAHAR AYDINLATMA markasıdır.